Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Úzko spolupracujeme s klientami so všetkých priemyselných odvetví, aby sme zaistili, že ich interné procesy ekonomických systémov sú v súlade s ich obchodnými požiadavkami a cieľmi. Na mieru šité poradenstvo v oblastí daní a optimalizácia daňových povinností zaručí bezproblémový chod vašej spoločnosti, ktorý povedie k daňovým úsporám a k hospodárskemu rastu.


Zabezpečíme daňový servis vašej spoločnosti licencovaným daňovým poradcom od jej založenia, zastupovaním pred správcom dane, registrujeme vás pre daňové účely, vypracujeme stanoviská k predmetu vašej činnosti, zaškolíme interných zamestnancov a poskytneme odborné konzultácie.Špecifické služby

Daňová optimalizácia

Individuálny prístup od fyzické osoby, živnostníkov až po veľké firmy.

Viac

Daňové poradenstvo

Anylýza prípadu a vypracovanie daňových riešení.

Viac

Daňové služby

Kompletný servis a zastrešenie daňovej agendy.

Viac

Business Stratégia

Poskytnutie odbornej konzultácie a návrh riešenia je len začiatkom vzájomnej spolúpráce. Daňový systém sa s našou pomocou stane zvládnuteľným a účtovníctvo významným nástrojom riadenia vašej spoločnosti. Znížime riziko daňovej sankcie a pomôžeme vám k daňovým úsporám.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme poskytnúť služby z rôznych odvetví priemyslu.