Mzdy a personálna agenda

Mzdy a personálna agenda

Vedenie mzdovej agendy a vypracovanie miezd s odbornou starostlivosťou je našou prioritou, bez ohľadu na veľkosť a predmet činnosti vašej spoločnosti. Poskytujeme komplexný servis v oblasti personálnej agendy, od nástupu nových zamestnancov až po ich odchod.


Nastavenie odmeňovacích systémov ako aj vedenie mzdovej agendy pre našich klientov je veľmi dôležitý nástroj riadenia spoločnosti, ktorý dokážeme zabezpečiť odborným a na mieru šitým prístupom. Zároveň dodržiavame prísne pravidla pri vedení mzdovej agendy a nakladaní s osobnými údajmi našich klientov. Neustále sa vzdelávame, sledujeme zmeny v legislatíve za účelom zachovania si odbornej úrovne poskytovania našich služieb.Mzdový systém

Mzdové účtovníctvo, resp. účtovanie miezd musia riešiť všetky spoločnosti, ktoré majú zamestnancov. Pre mnohých zamestnávateľov ide o oblasť, ktorá im zbytočne odoberá energiu a čas. Práve z tohto dôvodu nechávajú mzdy a personalistiku, resp. spracovanie miezd na externých odborníkov.


  • Osobné stretnutie a konzultácia potrieb s klientom
  • Preskúmanie možností
  • Výber správneho riešenia
  • Aplikácia v praxi


Naše služby

Poskytovaná odbornosť

Na mesačnej báze sa kompletne postaráme o Vašu mzdovú agendu podľa Zákonníka práce, Zákona o sociálnom poistení, Zákona o zdravotnom poistení a Zákona o dani z príjmu.

Férový prístup

Vypracovanie kompletnej mzdovej agendy pre našich klientov.

Kompletný servis

Kompletná administratíva a archivácia po odchode zamestnanca a komunikácia s orgánmi štátnej správy.

Zabezpečenie kompletnej starostlivosti v oblastí miezd a personálnej agendy pre našich klientov, s odbornou starostlivosťou.


Ak potrebujete skúseného odborníka v oblasti miezd, neváhajte nás kontaktovať. Pomôže vám si správne nastaviť mzdové procesy, komunikáciu so zamestnancami a vedenie ich miezd.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme poskytnúť služby z rôznych odvetví priemyslu.