Finančná analýza

Finančná analýza

Uskutočňujeme hlbšiu analýzu hospodárenia spoločností a zhodnocujem ich ekonomickú a finančnú situáciu. Na základe výstupov z finančných výkazov zhodnocujeme účelnosť vynaloženia nákladov spoločnosti, ako aj pohyb finančných prostriedkov, zhodnocujeme aj efektívnosť vynaloženia finančných prostriedkov a úverovej zaťaženosti spoločností.


Racionálne rozhodovanie vyžaduje kvalitné informácie. Pre správne a racionálne rozhodovanie poskytujeme z finančných výkazov informácie o optimálnej majetkovej štruktúre, navrhujeme vhodný výber financovania, alokáciu voľných peňažných prostriedkov, rozdeľovanie disponibilného zisku.Špecifické služby

Finančná analýza

Vypracovanie výstupov na základe požiadaviek klienta.

Viac

Analýza hospodárenia

Anylýza prípadu a vypracovanie finančných riešení.

Viac

Finančné výkazy

Výber financovania, alokácia voľných financii.

Viac

Business Stratégia

Poskytnutie odbornej konzultácie a návrh riešenia je len začiatkom vzájomnej spolúpráce. Finančná analýza sa s našou pomocou stane zvládnuteľným a poskytnuté finančné výstupy budú nástrojom riadenia vašej spoločnosti.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme poskytnúť služby z rôznych odvetví priemyslu.