Účtovníctvo

Účtovníctvo

Vedieme jednoduché a podvojné účtovníctvo pre fyzické, právnické osoby, fondy a neziskové organizácie.


Poskytujeme poradenstvo v oblasti vedenia účtovníctva, vykonávame previerky vedenia správnosti účtovnej evidencie v zmysle platných zákonov , spracovávame účtovné závierky a daňové priznania pod dohľadom audítora a daňového poradcu.


Na základe udelenej plnej moci zastupujeme klienta pred správcom dane a ostatnými štátnymi inštitúciami. Ručíme za kvalitu našej práce, neustále sa vzdelávame v oblasti účtovníctva a v oblasti daní.Spôsob vedenia

Účtovnú evidenciu spracovávame v našich kancelárskych priestoroch s veľkou diskrétnosťou a so zachovaním mlčanlivosti, účtovnú evidenciu môžeme viesť aj v cloude, prípadne vzdialeným prístupom, na vyžiadanie vieme účtovníctvo spracovávať aj vo vašich obchodných priestoroch.Výstup práce

Výstupom sú profesionálne finančné informácie nevyhnutné pre manažment vašich spoločnosti poskytujúce skutočný obraz hospodárenia spoločnosti za účtovný rok.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme poskytnúť služby z rôznych odvetví priemyslu.